Home На главную

 


    Современные проблемы сервиса и туризма : журнал : научно-практический журнал.

Алфавитный указатель авторов

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я все

K

Korstanje M.E.

S

Skoll G.R.

А

Агамирова Е.В.

Адашова Т.А.

Аигина Е.В.

Александрова А.Ю.

Алексеева О.В.

Алешин Д.В.

Аманжолова Д.А.

Андреева Ю.Ю.

Андрианов В.И.

Арпентьева М.Р.

Артемьева О.А.

Атачкин Е.Ф.

Атачкина Н.В.

Афанасьев О.Е.

Афанасьева А.В.

Афанасьева Л.М.

Б

Бабаева Е.В.

Багдасарян В.Э.

Баикина О.А.

Байбурова О.Р.

Березовая Л.Г.

Богданова Л.П.

Богомазова И.В.

Бойко Т.В.

Борисова А.В.

Бутко Е.А.

В

Валькова Т.М.

Вапнярская О.И.

Велединский В.Г.

Волобуева И.И.

Г

Гаршина Н.Н.

Голубчиков Ю.Н.

Гончаров К.Е.

Гузеева Н.В.

Гусарова В.Ю.

Д

Джанджугазова Е.А.

Дорофеев А.А.

Драчева Е.Л.

Дусенко С.В.

Дышлевский А.C.

Дьяченко А.В.

Е

Ефимова Г.Н.

З

Зайцева Н.А.

Закирова Ю.А.

Замятин Д.Н.

Заплаткина И.Е.

Засимович Е.С.

Зырянов А.И.

И

Иерусалимский Ю.Ю.

Ильина Е.Л.

Исаченко Т.Е.

К

Кириллов В.П.

Ключикова В.Б.

Коваленко В.В.

Коваль К.

Колинченко М.В.

Комаров С.Н.

Копылов Ю.В.

Корнеева Е.И.

Кошелева А.И.

Л

Лазарев Г.И.

Лайко М.Ю.

Лапочкина В.В.

Ларионова А.А.

Латкин А.Н.

Лепехина Р.Х.

Лепешкин В.А.

Ломакина С.А.

Лукина Е.А.

Лутова Т.Л.

М

Мажар Л.Ю.

Мазин К.А.

Максимова Л.М.

Медяник А.В.

Михалев И.В.

Мишулина С.И.

Монгуш М.В.

Морозников Б.К.

Морозова Н.С.

Н

Назина Н.А.

Николаев Е.М.

Никонова Т.В.

Новиков В.С.

Новикова Н.Г.

О

Оборин М.С.

Оганян Н.

Огнева С.В.

Одинцова О.В.

П

Первунин С.Н.

Пережогина О.Н.

Платонова Н.А.

Полухина А.Н.

Попов А.Д.

Потапова Н.В.

Потапова С.А.

Путрик Ю.С.

Пятнов П.В.

Р

Родоман Б.Б.

Росенко С.И.

Руцинская И.И.

С

Савельев И.И.

Саенко Н.Р.

Саранча М.А.

Сахарчук Е.С.

Скобкин С.С.

Скребец С.А.

Соколова М.В.

Степанов И.В.

Субботина Е.В.

Суворов А.В.

Т

Таймазов В.А.

Тимошинин М.А.

Ткалич А.И.

Томан И.Б.

Троицкий Д.А.

Трунина И.Н.

Туниев Б.С.

Ф

Федулин А.А.

Финогенова Ю.Ю.

Х

Хохлова Е.Р.

Хуснутдинова С.Р.

Ц

Цапук Д.А.

Цветкова Е.А.

Ч

Черникова Л.И.

Чубарин А.Н.

Ш

Шалимова А.А.

Шапарина Е.В.

Шенгелия Н.О.

Шерешева М.Ю.

Шпилько С.П.

Шунина Е.В.

Я

Якимова С.Л.