Home На главную

 


    Физическое воспитание и спортивная тренировка : науч.-метод. журн. : журнал. - Волгоград, 2017.

Алфавитный указатель авторов

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я все

А

Абдрахманов Д.Л.

Абдрахманова И.В.

Абсалямова И.В.

Авдиенко В.Б.

Агафонов А.И.

Агеева В.А.

Адельшина Г.А.

Адрова Е.В.

Айзятуллова Г.Р.

Аксенова Т.А.

Алексанянц Г.Д.

Алексеев В.М.

Алексеев В.Н.

Алексеева В.А.

Аленуров Э.А.

Али С.

Алиев Д.Ф.

Ализар Т.А.

Алонцев В.В.

Алферов А.И.

Алхасов Д.С.

Альбошкина И.И.

Амелина Е.Н.

Ананкин Д.А.

Ананьев С.С.

Андреенко А.С.

Андреенко Т.А.

Анисимова Е.В.

Антипов О.В.

Антонов А.Я.

Антонова Л.А.

Ануфриева Т.В.

Анцыперов В.В.

Апайчев А.В.

Апариева Т.Г.

Арутюнян Т.Г.

Аршинник С.П.

Астахова Е.В.

Аулова Ю.В.

Афицкая И.Л.

Ахундова Р.Е.