Теннис. 1983 : Ежегодник. - Москва: ФиС, 1983. - 80 с.: ил.