Линденбратен, Л.Д. Методика чтения рентгеновских снимков. - Л.: Медгиз, 1960. - 359 с.: ил.

Методика чтения рентгеновских снимков

Методика чтения рентгеновских снимков


Home На главную