Моруа, А. Жорж Санд / Андре Моруа ; пер. с фр. Е.С. Булгаковой. - [2-е изд.]. - М.: Мол. гвардия, 1968. - 412 с.: ил.

Жорж Санд

Жорж Санд


Home На главную